söndag 29 april 2012

ordförande emerita

Nu är det över. Kan härmed titulera mig ordförande emerita för Svensk Ungdom.
Det var en fantastisk kongress, och lovorden bara östes över mig, jag känner mig bäst i världen just nu och jäkligt glad för de två senaste åren på denna post inom denna fina organisation.

Niklas Mannfolk tar över efter mig, med ett nytt och kiva schack (=styrelse) - önskar dem alla lycka till och förbundet lämnar jag ju inte, min roll ändras bara. Och man ska inte vara rädd för förändring! Tack SU, nu går jag och sova ;)

ps. Bloggen kommer kanske att finnas kvar men jag kommer inte att uppdatera den mera.

fredag 6 april 2012

Budapest

Budapest väntar mig, jag ska representera SU på takorganisationen för liberaler i hela världen, IFLRY. Det är vårmöte och plan of action ska godkännas. Vi kommer också att diskutera två resolutioner, den ena om Bail-outs och hur skattepengar används. Den ekonomiska krisen kommer annars också att vara ett av de stora samtalsämnen, som så ofta nuförtiden.

En annan intressant fråga är en resolution om reseinformation.
Integritetsfrågan: ska man spara travelinformation och vem ska ha tillgång till den informationen. Tänk egentligen hur mycket information som samlas in varje dag - var lagras det och vem kan se vad du har handlat (t.ex. stamkundskort, Plussa och S-kort), vad du har haft för fel (patientfiler), vad du gör med dina pengar (bankkonto), var du har varit och med vem (Facebook)... Känns nästan lite skrämmande.

Hoppas på fint väder (+20) och många kivoga typer! Happy holidays säger jag bara =D

tisdag 3 april 2012

Haglund ny partiordförande

Svensk Ungdom vill att Carl Haglund väljs till ny partiordförande för SFP på partidagen i Karleby 10 juni.

- Vi uppmanar därför Carl Haglund att ställa sig till förfogande för partiordförandeposten. SFP behöver honom som ledare, säger SU:s förbundsordförande Fredrika Åkerö.

SU ser att det finns en bra möjlighet till förnyelse inom SFP. Haglund har lett arbetet kring och tog fram ett framtidsmanifest för SFP. Det arbete och det engagemang Haglund visat på i processen ligger som bra grund för förnyelsen han skulle bidra med.

Det senaste valet SFP överraskat i är europaparlamentsvalet. Det var Carl Haglund som då imponerade och säkrade SFP:s plats. Carl Haglund har nu med stor tydlighet visat vad han går för i Europaparlamentet, han anses vara den mest aktiva och kunniga medlemmen av Europaparlamentet från Finland.

- Nu behöver vi Calle på hemmaplan. Vi behöver hans insats i Finland, som partiordförande, säger Åkerö.

Det största partiet i Finland, Samlingspartiet, leds idag av statsminister Katainen. Haglund är idag äldre än vad Katainen var i tiderna då han valdes till partiordförande. Centerpartiet i Sverige leds av 28 år gamla Annie Lööf.

- För SU är åldern aldrig ett giltigt argument emot en persons kompetens. Eftersom Haglund är rätt person just nu att leda partiet är det honom vi ska välja, avslutar Åkerö.

söndag 1 april 2012

Våld inte berättigat

Riksdagsman Olli Immonen (Sannf) anser att romska tiggare med våld ska skjutsas ut ur landet. Svensk Ungdom kan inte annat än konstatera att detta låter som hets mot folkgrupp.

Romer, eller zigenare, hör till de mest förföljda folkgrupperna i Europa genom tiderna. Det finns otaliga exempel i historien där de använts som syndabockar i olika sammanhang. Men medan det efter Förintelsen blivit tabu att uttrycka sig fördomsfullt mot t.ex. judar, så anses det tydligen fortfarande rumsrent att göra det mot romer - och inte bara i Rumänien och Bulgarien (där romers mänskliga rättigheter fortfarande inte respekteras), men alltså även på högsta nivå här i Finland, dvs. i den finska riksdagen.

Rumänien och Bulgarien hör sedan 2007 till den Europeiska unionen, och som EU-medborgare har rumäner och bulgarer, så som finländare, även vissa grundläggande rättigheter. Dit hör fri rörlighet i unionens medlemsländer (2004/38/EG). År 2010 då Frankrikets president Nicolas Sarkozy ville skicka ut de rumänska och bulgariska romerna ut ur landet väckte detta stor uppståndelse, och det konstaterades från många håll att landet hade brutit mot EU:s lagstiftning. Beslutet att utvisa en EU-medborgare måste fattas från fall till fall.  Dessutom skulle en massutvisning av romer bryta mot Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung.

När en EU medlem bryter mot lagstiftningen i ett EU land är det en sak, men det blir alltså en helt annan fråga då man som stat ämnar vidta åtgärder mot en specifik folkgrupp. Svensk Ungdom tror på ett Finland där mänskliga rättigheter inte bara är en självklarhet för alla, men en sak som även kännetecknar vårt land i internationella sammanhang, och vi vill att Finland även i framtiden skall vara en förebild för andra länder när det gäller mänskliga rättigheter.

Europa och de enskilda EU länderna är i ständig förändring och utveckling. Denna utveckling innebär att vi kommer att se mera av Europa i Finland, dvs. mångfalden på våra gator kommer att öka. Romerna är EU:s största etniska minoritet och är fortfarande socialt marginaliserade, och offer för djupt sittande fördomar. De europeiska institutionerna och de enskilda EU-länderna har ett gemensamt ansvar att förbättra romernas sociala ställning genom att använda alla instrument, som står till deras förfogande.

Immonen försöker ta den lätta vägen ut. Våld är inte befogat och Immonens snabba samt enkla lösning är vidrig ur människorättsperspektiv. Svensk Ungdom rekommenderar starkt att Immonen läser meddelandet från Kommissionen från den 5.4.2011, med titeln En EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020.
(HBL insändare 29.3)

tisdag 20 mars 2012

Tidigarelägg svenskan!

- Om vi vill lyckas med undervisningen i svenska för elever i finska skolor är den bästa lösningen att tidigarelägga starten för undervisning i svenska, säger Fredrika Åkerö, SU:s förbundsordförande.

Det här är helt i linje med vad timfördelningsarbetsgruppen föreslog i juni 2010, ett förslag som förkastades. I det nya förslaget som behandlas som bäst finns inte tidigareläggandet av svenskan med. Detta trots att det i regeringsprogrammet står att Ahtisaari-gruppens förslag tas i bruk, varav ett av förslagen är just att svenskan ska påbörjas i årskurs 6.

- Det här går inte, endera följer man regeringsprogrammet också på den här punkten eller så urholkas hela idén med att ha ett gemensamt program för regeringsperioden, konstaterar Åkerö.

Möjlighet till språkstudier varierar i dagsläget mellan skolor, och SU vill lyfta fram de reella möjligheterna för alla unga att studera språk, oberoende hemkommun.

SU lyfter också fram dramaundervisning som ett tillägg till den redan existerande undervisningen. Drama borde i betydligt större grad inkluderas i de olika ämnena för att förbereda eleven för kommande utmaningar.

Det positiva i det nuvarande timfördelningsförslaget är satsningen på samhällslära som föreslås, anser Svensk Ungdoms förbundsstyrelse på sitt möte den 18.3.

fredag 16 mars 2012

ungas samhällsgaranti

Was ich heute gesagt habe, på SFP:s partistyrelsemöte

I går (15.3) presenterades mellanrapporten för samhällsgarantin, regeringens stora ungdomsprojekt. Samhällsgarantin finns inskrivet i regeringsprogrammet och gäller alla under 25 år och alla nyutexaminerade under 30 år. Det är en garanti för unga att en arbets-, praktik-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats ska erbjudas senast inom tre månader från det att arbetslösheten börjat.

Det går bra för de flesta unga. Det finns emellertid tiotusentals unga personer som är utslagna. Och det är ett problem. Men de unga i sig är ju inte problemet. Jag vill att vi inte ser problem utan potential när vi jobbar med den här viktiga framtidsfrågan.

I mellanrapporten finns många bra förslag på vad som kan göras. Den går mera konkret in på olika delområden, och vi tackar för satsningen. Det här är någonting som hela samhället vinner på.

För att lyckas med samhällsgarantin krävs det ett helhetstänkande. Att alla sektorer är involverade, statligt och kommunalt, skola och hälsovård, arbetskraftsbyrå och ungdomsverksamhet. Det krävs individlösningar, att varje människa får uppmärksamhet och coaching, den handledning som behövs. Det här vet vi att fungerar.
En annan sak som fungerar är lågtröskelverksamheten. SVEPS erbjuder det under namnet startträning; en lågtröskelverksamhet för unga, där man tränar sociala färdigheter, vardagsrutiner och att få balans i livet. Det finns unga som behöver få vardagen i skick, för att sedan kunna studera eller jobba framgångsrikt.

Nu finns det 60 miljoner euro för att genomföra samhällsgarantin. Det är en början. Men det kommer att behövas mera pengar för att kunna förverkliga de åtgärdsförslag som tas upp i mellanrapporten. Det här som en hälsning till våra ministrar och stundande budgetförhandlingarna. Det är frågan om en nyttig investering, som betalar sig tillbaka.

I en idealvärld skulle vi inte behöva samhällsgarantin. Utbildningen skulle fungera och unga hitta sin plats i arbetslivet, alla skulle må bra. För att minska på gruppen unga arbetslösa och utslagna behövs det strukturella åtgärder. Ta till exempel skolan. Vi vill att varje elev ska få känna sig bra i skolan, i något ämne. Att inte bara teoretiska prestationer värdesätts. Att unga har någon att tala med, om det är om den egna utvecklingen eller fortsatta utbildningen. Och att den egna självkännedomen förbättras genom ämnesöverskridande dramaundervisning.

Troligtvis hinner vi inte åtgärda strukturerna tillräckligt snabbt, det är ett arbete som kräver många åtgärder och långsiktigt arbete. Därför behövs det en beredskap att fortsätta med samhällsgarantin också nästa regeringsperiod.

Samhällsgarantin är en stor utmaning. Samtidigt är jag väldigt positiv till avsikten och den insats man nu gör för unga. Jag är bara orolig för att intresset bakom samhällsgarantin är den demografiska situationen i landet, och att det inte är de unga i sig som är viktiga utan den arbetskraft som samhället behöver.
Vad händer om en ung person, t.ex. jag, säger nej tack till den plats som erbjuds mig inom tre månader efter att jag har blivit utexaminerad från Åbo Akademi?

Om det byggs in ett tvång, ska tvånget inte vara åldersbundet.

onsdag 29 februari 2012

Åkerö ställer inte upp för omval till SU ordförande

Svensk Ungdoms förbundsordförande Fredrika Åkerö har meddelat förbundsstyrelsen att hon inte ställer upp för omval. Åkerö sitter sin andra period som förbundsordförande och har tidigare även fungerat som vice ordförande för förbundet.
- Jag har jobbat väldigt intensivt för och med SU i tre år nu. Det har varit ett stort ansvar och nöje, jag har fått många möjligheter som jag annars inte skulle ha varit med om.

Riksdagsvalet 2011 präglade föregående verksamhetsår, och presidentvalet det pågående verksamhetsåret för SU.
- Regeringsförhandlingarna på Ständerhuset är ett minne för livet för mig. Få människor får delta i en sådan process som dessutom var extra spännande ifjol, säger Åkerö.

Inför kommunalvalet i oktober, som är SU:s viktigaste val, behövs det mycket iver och energi. Åkerö, som själv kandiderar i kommunalvalet i Raseborg, finns som stöd för förbundet men en ny ledare för SU ger extra glöd och nya kampanjidéer tror Åkerö, som ser framemot att återuppta sina studier vid Åbo Akademi kommande läsår.

- Svensk Ungdom är en välfungerande organisation som spelar en viktig roll i Finland. Det ska bli intressant att följa med hur SU fortsätter på sin socialliberala linje, och påverkar SFP i en positiv riktning, avslutar Åkerö.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsordförande och förbundsstyrelse under sitt årsmöte, Kongressen, som hålls 27-29.4 i Helsingfors. Kongressen tar ställning till 25 olika motioner som medlemmarna skickat in och godkänner ett nytt politiskt program. Kongressen är SU:s största årligen återkommande evenemang och kring 150 medlemmar från hela Svenskfinland förväntas delta i årets Kongress.